* Всички полета са задължителни
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ГРАД СОФИЯ
 
 

(име)

(презиме)

(фамилия)
с постоянно местожителство в
е записан/а през            в       семестър
на курс,               обучение за висше образование
на образователно-квалификационна степен
по специалност , с факултетен №
Настоящото се издава в уверение на това, че
Настоящото се издава да послужи пред    
В момента съм      облекчаващо обстоятелство  
Сума за плащане: 0.0 лв