Портал за електронни услуги

Порталът за електронни услуги е пилотен проект на Софийски Университет, който има за цел да предостави административни услуги по електронен път за студенти, докторанти и преподаватели.

 

За да получите достъп до услугите, които изискват идентификация, трябва да използвате стандартните си потребителско име и парола, които използвате за достъп до останалите системи на Софийски Университет.

 

Проектът е реализиран с помощта на Българо-Корейски Център - ITCC и чрез използването на корейска рамка за реализация на електронни услуги eGovFrame.