Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия II

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия II
  
В изпълнение на проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)" с № BG-RRP-2.004-0008-C01 Софийският университет „Св. Климент Охридски" обявява Сесия II от конкурса за финансиране на научни изследвания с потенциал за ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия II
  
В изпълнение на проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)" с № BG-RRP-2.004-0008-C01 Софийският университет „Св. Климент Охридски" обявява Сесия II от конкурса за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост – 2023 г.
 
Проектните предложения се подават само по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/   в срок до 17:30 ч. на 3 Декември 2023 г.
Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта в електронната система, няма да бъдат приемани за оценка и класиране.
 
Условията за кандидатстване, оценка, изпълнение и отчитане са подробно описани в Методика за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“.
 
Документи за кандидатстване:
  • Форма за кандидатстване;
  • Декларация за участие в други проекти – подава се, ако проектното предложение е на учен или научна група от вече определените по проекта SUMMIT. Проектът не трябва да е част от научната програма на съответната група.
  • Формуляр за оценка на реалистичността на заявените международни патенти – подава се за всеки заявен патент. Ако са планирани повече от един патента, обобщете и подайте формулярите в един документ или в един архивиран файл.
 
Оценяването на кандидатурите ще се извършва въз основа на:
  • Експертна карта за административно съответствие;
  • Експертна карта за оценка на научен проект.
 


 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към [javascript protected email address]